Dự án chiếu sáng

2019 chiếu sáng lễ hội, Hàn Quốc

2018 Firework xi lanh, Nga

2016 Litghing Festival, Hàn Quốc

2012 Night Club Ánh sáng, Đức