Yoritish loyihalari

2019 Yoritish festivali, Koreya

2018 Firework Shilling, Rossiya

2016 Litghing festivali, Koreya

2012 Night Club Yoritish, Germaniya