Projektet e ndriçimit

2019 Festival ndriçimit, Korea

2018 Firework cilindër, Russia

2016 Litghing Festival, Korea

2012 Night Club ndriçimit, Germany