гэрэлтүүлэг төслүүд

2019 Гэрэлтүүлэг наадам, БНСУ-ын

2018 оны Firework цилиндр, ОХУ-ын

2016 Litghing наадам, БНСУ-ын

2012 оны Шөнийн клуб гэрэлтүүлэг, Герман