жарык долбоорлор

2019 Lighting Festival, Корея

2018 Firework жасалган, Russia

2016 Litghing Festival, Корея

2012 Night Club Lighting, Германия