განათება პროექტები

2019 განათება ფესტივალი, კორეა

2018 Firework ცილინდრი, რუსეთი

2016 Litghing ფესტივალი, კორეა

2012 ღამის კლუბი განათება, გერმანია