İşıqlandırma Layihələr

2019 Lighting Festival, Korea

2018 Firework Cylinder, Rusiya

2016 Litghing Festival, Korea

2012 Night Club İşıqlandırma, Almaniya